นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด (“บริษัท”)

บริษัท ให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือเลือกซื้อจาก www.klarity.asia (“เว็บไซต์”)


ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม :
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจน หรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด

บริษัทจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้:
- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุลของท่าน
- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
- ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชัน การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
- ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่น ๆ
- ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและบุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

เรารวบรวมข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ :
- “Cookies” คือไฟล์ข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และมักจะไม่ระบุตัวตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org
- “Log files” ติดตามการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลรวมถึง IP address ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าอ้างอิง/ออก และประทับวันที่/เวลา
- “Web beacons”, “tags”, and “pixels” เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณเรียกดูไซต์


นอกจากนี้ เมื่อคุณทำการซื้อหรือพยายามสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลคำสั่งซื้อ”
เมื่อเราพูดถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรากำลังกล่าวถึงทั้งข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลคำสั่งซื้อ


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เรารวบรวมโดยปกติเพื่อช่วยดำเนินการให้คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์
(รวมถึงการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณ การจัดการสำหรับการจัดส่ง และการจัดหาใบแจ้งหนี้และ/หรือการยืนยันคำสั่งซื้อ) นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อนี้เพื่อ:
- สื่อสารกับคุณ
- คัดกรองคำสั่งซื้อเพื่อป้องความเสี่ยงหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และ
- เมื่อสอดคล้องกับการตั้งค่าที่คุณแบ่งปันกับเรา เพื่อให้ข้อมูลหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่คุณ

เราใช้ข้อมูลอุปกรณ์ที่เรารวบรวมเพื่อช่วยคัดกรองความเสี่ยงและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IP Address ของคุณ) และเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราโดยปกติ (เช่น ด้วยการสร้างการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของเราเรียกดูและโต้ตอบกับเว็บไซต์ และเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและการโฆษณาของเรา)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เรายังใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าลูกค้าของเราใช้งานเว็บไซต์อย่างไร คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่นี่: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ คุณยังสามารถเลือกปิด Google Analytics ได้ที่นี่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
สุดท้ายนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เพื่อตอบรับหมายเรียก หมายค้น หรือคำขอข้อมูลที่เราได้รับด้วยวิธีทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา

โฆษณาเชิงพฤติกรรม
ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงกับเป้าหมายหรือการสื่อสารการตลาดที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Network Advertising Initiative (“NAI”) ที่ http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work
คุณสามารถเลือกไม่รับโฆษณาตามเป้าหมายได้โดยใช้ลิงก์ด้านล่าง:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้บริการเหล่านี้บางส่วนได้ที่เว็บไซต์ของ Digital Advertising Alliance ที่ http://optout.aboutads.info/

การเปิดใช้งานห้ามติดตาม
โปรดทราบว่าเราไม่สามารถแก้ไขการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์และไม่ทำการใด ๆ เมื่อเราเห็นสัญลักษณ์ห้ามติดตาม (Do Not Track) จากเบราว์เซอร์ของคุณ

สิทธิของคุณ
หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในยุโรป คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ และขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือลบ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง


นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในยุโรป เราทราบว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราอาจมีกับคุณ (เช่น หากคุณทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์) หรือเพื่อดำเนินการตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราตามรายการข้างต้น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณจะถูกโอนไปนอกยุโรป รวมถึงแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

การเก็บรักษาข้อมูล
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อผ่านไซต์ เราจะเก็บรักษาข้อมูลการสั่งซื้อของคุณไว้ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะขอให้เราลบข้อมูลนี้

การเปลี่ยนแปลง
เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ

ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ช่องทางการติดต่ออีเมล: help@klarity.asia