ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Klarity ("คลาริตี้", "เรา" หรือ "ของเรา") และผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่คุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดการใช้บริการ") การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้บริการ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไร้ข้อจำกัดและข้อแม้ใด ๆ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดหยุดการใช้เว็บไซต์นี้

Klarity เป็นชื่อทางการค้าของบริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในทันทีที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้ ก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ โปรดเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจปรับปรุงในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ
ครั้งล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการคือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับบริษัท ท่านยอมรับว่าการที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท

ความพร้อมจำหน่ายสินค้าและการกำหนดราคา
Klarity จะพยายามควบคุมจัดการให้ผลิตภัณฑ์และจำนวนตามที่โฆษณาบนเว็บไซต์นี้พร้อมจำหน่ายตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้เสมอไปและ Klarity จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่พร้อมจำหน่ายในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินของคุณ
คุณจะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและจะได้รับคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา ราคาสินค้าของ Klarity อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Klarity ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อเว็บไซต์ทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาด เช่น ปัญหาทางเทคนิคหรือแสดงราคาที่ไม่ถูกต้อง เราจะติดต่อลูกค้าทันทีหลังจากที่ได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงวิธีการแก้ไขสำหรับการชำระเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะเกิดข้อผิดพลาด

การส่งเสริมการขาย
ทุกการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชันจะเป็นไปตามความพร้อมจำหน่ายและสินค้าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น Klarity ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดที่จำกัดแก่ลูกค้าของเรา

ข้อกำหนดในการใช้งานผลิตภัณฑ์
เว็บไซต์นี้เป็นร้านค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเท่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรระบุข้อกังวล คำถามทางการแพทย์ และข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับอาการทางการแพทย์ใด ๆ


Klarity ไม่ได้จงใจและไม่สามารถให้คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของคุณได้ เว็บไซต์นี้จึงไม่ได้ใช้ทดแทนแหล่งข้อมูลทางการแพทย์แต่อย่างใด


Klarity ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นแพทย์หรือแม้แต่กล่าวเป็นนัย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน Klarity จึงไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อผ่าน Klarity ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คุณยอมรับว่า Klarity จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์


ข้อกำหนดการชำระเงิน
สามารถชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งผ่านช่องทาง
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
- ชำระผ่านบัตรเครดิตประเภท Visa, Master Card , JCB โดยเจ้าของบัตรเครดิตจำเป็นต้องเปิดใช้บริการทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคารเจ้าของบัตรก่อนทำการสั่งซื้อ โดยมีค่าบริการจัดส่ง 50 บาทสำหรับมูลค่าสินค้ายอดไม่เกิน 1,000 บาท
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ในการทำธุรกรรมออนไลน์ของคุณลูกค้าและธนาคารเจ้าของบัตรได้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นความลับระหว่างคุณลูกค้าและธนาคารเจ้าของบัตรเท่านั้น
- การชำระแบบตัดอัตโนมัติรายเดือน

การจัดส่งและการจัดการข้อมูล
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
จัดส่งฟรีสำหรับใบเสร็จที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
กรณียอดสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,000 บาท
คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า 50 บาท ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยคำสั่งซื้อที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อก่อนเวลา 10.00 น. ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จะได้รับจัดส่งในวันทำการถัดไป เราจะส่งอีเมลยืนยันการจัดส่ง พร้อมหมายเลขติดตามของคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ หากคุณยังไม่ได้รับ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ
คำสั่งซื้ออาจถูกตีกลับหรือล่าช้าด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผู้รับปลายทางหรือติดต่อไม่ได้ เป็นต้น หากพัสดุถูกตีกลับหรือล่าช้า คุณสามารถติดต่อบริการหลังการขายของเรา เพื่อเตรียมการจัดส่งใหม่โดยจะมีค่าจัดส่งที่ต้องชำระเพิ่ม
Klarity ยินดีช่วยติดตามพัสดุที่หายหรือตกหล่นอย่างเต็มที่ หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ง กรุณาติดต่อเราที่ help@klarity.asia

ระยะเวลาในการจัดส่ง
- สินค้าจัดส่งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่รายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
- สินค้าจัดส่งต่างจังหวัด ภายใน 4-5 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่รายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
เราจะส่งอีเมลยืนยันการจัดส่ง พร้อมหมายเลขติดตามของคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรืออีเมลขยะ เพราะอีเมลอาจถูกคัดกรองอยู่ในนั้น

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ขณะนี้เราไม่มีนโยบายการยกเลิกหรือการคืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากมาตรการด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดของเรา เราไม่สามารถขายต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ออกจากคลังสินค้าของเราได้
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ของคุณ สามารถติดต่อบริการหลังการขายเข้ามาได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ โปรดติดต่อ help@klarity.asia หรือส่งข้อความผ่านทาง LINE เพื่อแจ้งสาเหตุหรือปัญหาที่พบ สำหรับข้อมูลที่ต้องแนบเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบมีดังนี้
1. ภาพถ่ายใบรายการสินค้า
2. ภาพถ่ายสินค้าที่ได้รับทั้งหมด
3. ภาพถ่ายเฉพาะตัวสินค้าที่พบปัญหา
4. ภาพถ่ายหน้าของกล่องพัสดุที่ได้รับ
หลังจากทาง Klarity ได้รับข้อมูลแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและติดต่อหาคุณลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
กรณีการเปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีสินค้าชำรุดหรือได้รับความเสียหาย ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น หากเกินจากวันเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน


กรณีเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าตัวเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างจากมูลค่าสินค้า แต่หากสินค้าตัวใหม่มีมูลค่ามากกว่าตัวเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่าง โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่มีการเปิดออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกรายการในแคมเปญ สินค้าราคาพิเศษ , สินค้าแถมพิเศษ, สินค้าจัดรายการลดราคา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ยกเว้นเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง และต้องไม่มีการเปิดออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์
การเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการคืนสินค้าด้วยตัวท่านเอง โดยสามารถส่งสินค้ามาได้ที่ บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด 39 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

นโยบายการคืนเงิน
บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อได้ และกรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากทางของบริษัทฯ ที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง klarity.asia เท่านั้น
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด ระบบจะดำเนินการคืนเงินเข้าวงเงินบัญชีของคุณที่ใช้ทำการสั่งซื้อ
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ทางธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่คุณใช้ทำการสั่งซื้อ โดยระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคารฯ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางธนาคารฯ โดยตรง

บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด
39 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ข้อกำหนดปรับปรุงล่าสุด 03/11/2566